Anton Ivanov Blog

nuntă 0

Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii

Evangheliile nu au fost scrise pentru a fi citite de lume. De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor erau analfabeți. Evangheliile sunt opere literare, teologice, spirituale, foarte, foarte complexe, dense, bogate în înțelesuri și erau trimise unei comunități în care cititorul, adică teologul acelei comunități, nu se limita să le citească celorlalți, ci le interpreta… Ioan 2,1-11

la nuntă 0

Oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă

Parabola viticultorilor ucigași a stârnit mânia marilor preoți și a fariseilor care, scrie evanghelistul, „și-au dat seama că vorbea despre ei”. Niciun semn de căință, de convertire, ci încearcă să-l prindă pentru a-l elimina. Ei bine, în fața acestei amenințări Isus nu numai că nu dă înapoi, ci întrece măsura cu a treia și ultima parabolă prin care Isus polemizează cu autoritățile iudaice… Matei 22,1-14

fiți milostivi 0

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. Întreaga Evanghelie după Luca nu este altceva decât o variație pe această temă, o repropunere a acestei expresii în multiple forme. Aceasta este ceea ce vedem în pasajul pe care îl comentăm, capitolul al șaselea din Luca, de la versetele 27 la 38, unde Isus îi invită pe discipolii săi să-și pună viața în sintonie cu unda iubirii lui Dumnezeu pentru a o face să devină indisolubilă… Luca 6,27-38

corona de advent 0

Eliberarea voastră este aproape

Evanghelia acestei duminici, 29 noiembrie, prima duminică din Advent, este un cuvânt de mare încurajare pe care Isus îl adresează comunității sale. O comunitate mică, dezarmată și fără apărare, care se poate descuraja în fața structurilor de putere care domină societatea… Luca 21,25-28.34-36

cristos regele 0

Tu spui că eu sunt rege

Procesul lui Isus potrivit lui Ioan, în capitolul 18 al Evangheliei sale, este un proces destul de ciudat, pentru că există judecătorul căruia îi este frică de acuzat și acuzatul este cel care adresează întrebările judecătorului. De ce acest lucru? În timp ce Isus legat este pe deplin liber, Pilat, care este liber, este în realitate legat de condiționările conveniențelor sale, ale puterii… Ioan 18,33-37

fericiți 0

Fericiți cei săraci în duh

Fericirile sunt, fără îndoială, capodopera Evangheliei după Matei, o capodoperă nu numai din punct de vedere teologic – vom vedea bogăția sa spirituală –, ci și literar. Să vedem atunci acest text extraordinar din capitolul al cincilea al Evanghelia lui Matei. Evanghelistul scrie: văzând mulțimile, Isus s-a urcat pe munte. Văzând mulțimile, Isus nu se distanțează, nu ia distanță, ci vrea să le atragă… Matei 5,1-12a

prezență reală 0

Euharistia ca prezență reală

«Ce înseamnă sau cum să exprimăm astăzi Euharistia ca sacrament al prezenței lui Cristos și al jertfei sale?». Întrebarea primită specifica: «îți cerem, dacă este posibil, să iei în considerare o întrebare îndelung dezbătută și care se repetă la fiecare Paște, la fiecare procesiune cu Ostia, la fiecare „sărbătoare florală” devoțională, la fiecare adorație euharistică: ce se înțelege astăzi prin «prezența reală» a Domnului?