Tagged: Anul A

Theotokos 0

Sfânta Maria, Născătoare de Dumnezeu

Prima zi a noului an se deschide cu o urare, cu o veste bună. Și care este această veste, pe care ne-o aduce evanghelistul Luca? Că cei pe care religia îi socotește și îi consideră cei mai îndepărtați de Dumnezeu, în realitate, pentru Isus, ei sunt cei mai apropiați de Domnul… Luca 2,16-21

legea 0

Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun

Evanghelia acestei duminici este foarte lungă și este de neconceput, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, să o putem citi și comenta în întregime, așa că ne vom concentra atenția doar asupra primelor versete, chiar și pentru faptul că sunt cele mai controversate și, probabil, cele mai importante, unde Isus spune: Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să duc la împlinirea deplină, dar nu așa cum credeți voi… Matei 5,17-37

poteci de munte 0

Faceți drepte cărările lui!

Pentru a doua duminică a Adventului, liturghia ne prezintă începutul celei mai vechi Evanghelii, Evanghelia după Marcu, care începe cu aceste cuvinte: Începutul evangheliei… Termenul grecesc este euanghelion, ceea ce înseamnă veste fericită, veste bună. Așa începe această Evanghelie. Și care este această veste bună? Vestea bună este proclamarea unei noi relații cu Dumnezeu, care nu se mai bazează pe respectarea legii… Marcu 1,1-8

regele universului 0

Cristos, Regele Universului

Această relatare a fost adesea citită ca un fel de „descriere” anticipată a ceea ce ar trebui să fie „judecata finală”. Nu este așa; Este o parabolă care încearcă să răspundă la o întrebare universală: „Ce să facem? Cum să dăm sens vieții noastre?”…

advent 0

Vegheați, căci nu știți când vine stăpânul casei

Liturghia din prima duminică a Adventului ne prezintă ultimele cinci[1] versete ale celui mai dificil capitol, fără îndoială, al Evangheliei lui Marcu, capitolul 13, atât de complex încât evanghelistul însuși în acest capitol scrie: „Cel care citește – lectorul – să înțeleagă bine!”… Marcu 13,33-37

tu ești Petru 0

Tu ești Petru și ție îți voi da cheile împărăției cerurilor

Evanghelia din această duminică este capitolul 16 din Matei, versetele 13-20, foarte importante chiar și pentru istoria bisericii. Care este contextul? Isus i-a pus în gardă pe discipolii săi împotriva aluatului fariseilor, o doctrină religioasă bazată pe dumnezeul legii, cel al sacrificiului, al meritului, al purului și impurului… Matei 16,13-20

cuvântul s-a făcut trup 0

Cuvântul s-a făcut trup și a venit să locuiască între noi

Liturgia din această duminică ne prezintă prologul Evangheliei după Ioan. Sunt primele 18 versete ale Evangheliei sale, în care evanghelistul rezumă și anticipează toată Evanghelia sa, fiecare cuvânt din acest prolog va fi apoi dezvoltat. Ei bine, evanghelistul începe prin a corecta Scriptura și termină prin a o dezminți… Ioan 1,1-18

semințe de grâu 0

Semănătorul a ieșit să semene

Parabola semănătorului, narată de Isus în Evanghelia după Matei la începutul capitolului 13, este o încurajare pentru toți cei care vestesc cuvântul. Rezultatul nu depinde de sămânță, de cuvânt, ci depinde de teren… Matei 13,1-23