Tagged: Anul C

copii îngerași 0

Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii

După ce Isus a denunțat în templu cele mai înalte autorități pentru transformarea templului într-o peșteră de tâlhari, se dezlănțuie împotriva lui o ofensivă din partea întregului sinedriu, din partea marilor preoți, a cărturarilor și bătrânilor, plus a fariseilor, care au rămas uimiți de răspunsul său și au tăcut. Acum este rândul saduceilor… Luca 20,27-38

nuntă 0

Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii

Evangheliile nu au fost scrise pentru a fi citite de lume. De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor erau analfabeți. Evangheliile sunt opere literare, teologice, spirituale, foarte, foarte complexe, dense, bogate în înțelesuri și erau trimise unei comunități în care cititorul, adică teologul acelei comunități, nu se limita să le citească celorlalți, ci le interpreta… Ioan 2,1-11

fiți milostivi 0

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv

Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. Întreaga Evanghelie după Luca nu este altceva decât o variație pe această temă, o repropunere a acestei expresii în multiple forme. Aceasta este ceea ce vedem în pasajul pe care îl comentăm, capitolul al șaselea din Luca, de la versetele 27 la 38, unde Isus îi invită pe discipolii săi să-și pună viața în sintonie cu unda iubirii lui Dumnezeu pentru a o face să devină indisolubilă… Luca 6,27-38

corona de advent 0

Eliberarea voastră este aproape

Evanghelia acestei duminici, 29 noiembrie, prima duminică din Advent, este un cuvânt de mare încurajare pe care Isus îl adresează comunității sale. O comunitate mică, dezarmată și fără apărare, care se poate descuraja în fața structurilor de putere care domină societatea… Luca 21,25-28.34-36

lucrători 0

Pacea voastră va coborî asupra lui

După eșecul misiunii celor doisprezece, care sunt prea pătrunși de ideologia naționalistă religioasă, de succesul și supremația Israelului, care ar fi trebuit să supună toate celelalte popoare, Isus mai face o încercare și îi schimbă pe trimiși… Luca 10,1-12.17-20