Tagged: Matei

bobotează 0

Am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui

În orice societate străinul a provocat întotdeauna teamă: teamă pentru ceea ce poate lua, pentru ceea ce poate sustrage altora și este văzut cu neîncredere. Evangheliile nu sunt de acord. În Evanghelii, străinii sunt mereu prezentați ca persoane pozitive care nu iau, ci îmbogățesc. Așa ne scrie evanghelistul Matei în episodul nașterii lui Isus care răspunde acelui slogan care este tipic oricărei societăți egoiste și exista și pe vremea lui Isus: „Mai întâi noi!”. Există un popor ales, un popor privilegiat care consideră că tot ceea ce contribuie la plinătatea vieții este dreptul său, și apoi, dacă mai rămâne ceva, și al altora. Ei bine, Isus, în învățătura sa, va spune: „Nu mai întâi noi, ci toți împreună”. Aceasta este ceea ce ne scrie evanghelistul prezentând nașterea lui Isus… Matei 2,1-12

legea 0

Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun

Evanghelia acestei duminici este foarte lungă și este de neconceput, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, să o putem citi și comenta în întregime, așa că ne vom concentra atenția doar asupra primelor versete, chiar și pentru faptul că sunt cele mai controversate și, probabil, cele mai importante, unde Isus spune: Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să duc la împlinirea deplină, dar nu așa cum credeți voi… Matei 5,17-37

fetiță în culori alb-negru 0

Maria, fantezia lui Dumnezeu

Începutul și sfârșitul vieții pământești a Mariei, deși nu are nicio confirmare în Evanghelii, corespunde împlinirii planului lui Dumnezeu pentru umanitate…

regele universului 0

Cristos, Regele Universului

Această relatare a fost adesea citită ca un fel de „descriere” anticipată a ceea ce ar trebui să fie „judecata finală”. Nu este așa; Este o parabolă care încearcă să răspundă la o întrebare universală: „Ce să facem? Cum să dăm sens vieții noastre?”…

lumânare aprinsă pe coroana de advent 0

Vegheați, ca să fiți pregătiți la venirea sa

Pasajul pe care liturgia îl prezintă în prima duminică din Advent, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 37-44, trebuie pus în context, altfel riscăm să înțelegem greșit și să deformăm semnificația a ceea ce scrie evanghelistul. Și care este contextul? Isus i-a alungat pe toți din templu și a denunțat cele mai înalte autorități religioase de a fi transformat casa Tatălui într-o peșteră de tâlhari… Matei 24,37-44

tu ești Petru 0

Tu ești Petru și ție îți voi da cheile împărăției cerurilor

Evanghelia din această duminică este capitolul 16 din Matei, versetele 13-20, foarte importante chiar și pentru istoria bisericii. Care este contextul? Isus i-a pus în gardă pe discipolii săi împotriva aluatului fariseilor, o doctrină religioasă bazată pe dumnezeul legii, cel al sacrificiului, al meritului, al purului și impurului… Matei 16,13-20

semințe de grâu 0

Semănătorul a ieșit să semene

Parabola semănătorului, narată de Isus în Evanghelia după Matei la începutul capitolului 13, este o încurajare pentru toți cei care vestesc cuvântul. Rezultatul nu depinde de sămânță, de cuvânt, ci depinde de teren… Matei 13,1-23

rege 0

Restituiți cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!

După seria de invective prin care Isus i-a acuzat pe conducătorii spirituali ai poporului de a fi tâlhari și criminali – tâlhari pentru că au pus stăpânire pe popor, iar criminali pentru că au folosit violența – are loc acum un contraatac din partea acestor lideri, care însă au o problemă… Matei 22,15-21

la nuntă 0

Oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă

Parabola viticultorilor ucigași a stârnit mânia marilor preoți și a fariseilor care, scrie evanghelistul, „și-au dat seama că vorbea despre ei”. Niciun semn de căință, de convertire, ci încearcă să-l prindă pentru a-l elimina. Ei bine, în fața acestei amenințări Isus nu numai că nu dă înapoi, ci întrece măsura cu a treia și ultima parabolă prin care Isus polemizează cu autoritățile iudaice… Matei 22,1-14