Tagged: Timpul de peste an

legea 0

Ați auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun

Evanghelia acestei duminici este foarte lungă și este de neconceput, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, să o putem citi și comenta în întregime, așa că ne vom concentra atenția doar asupra primelor versete, chiar și pentru faptul că sunt cele mai controversate și, probabil, cele mai importante, unde Isus spune: Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să duc la împlinirea deplină, dar nu așa cum credeți voi… Matei 5,17-37

regele universului 0

Cristos, Regele Universului

Această relatare a fost adesea citită ca un fel de „descriere” anticipată a ceea ce ar trebui să fie „judecata finală”. Nu este așa; Este o parabolă care încearcă să răspundă la o întrebare universală: „Ce să facem? Cum să dăm sens vieții noastre?”…

tu ești Petru 0

Tu ești Petru și ție îți voi da cheile împărăției cerurilor

Evanghelia din această duminică este capitolul 16 din Matei, versetele 13-20, foarte importante chiar și pentru istoria bisericii. Care este contextul? Isus i-a pus în gardă pe discipolii săi împotriva aluatului fariseilor, o doctrină religioasă bazată pe dumnezeul legii, cel al sacrificiului, al meritului, al purului și impurului… Matei 16,13-20

semințe de grâu 0

Semănătorul a ieșit să semene

Parabola semănătorului, narată de Isus în Evanghelia după Matei la începutul capitolului 13, este o încurajare pentru toți cei care vestesc cuvântul. Rezultatul nu depinde de sămânță, de cuvânt, ci depinde de teren… Matei 13,1-23

plimbare 0

Vinde ceea ce ai, apoi vino și urmează-mă!

În comunitatea lui Isus nu există loc pentru cei bogați, ci numai pentru domni. Care este diferența? Bogatul este cel care are și ține pentru sine, domnul este cel care, chiar dacă are puțin, dă și împarte cu alții. În Evanghelii, bogații sunt prezentați ca fiind bolnavi de egoism în fază terminală pentru care nu există nicio speranță de mântuire… Marcu 10,17-27

un om și un câine 0

Vinde ceea ce ai și urmează-mă!

Pentru înțelegerea pasajului evanghelic trebuie să ne lăsăm călăuziți de acele chei de lectură, adică de acei termeni pe care evanghelistul îi pune în descrierea sa pentru a indica ceea ce el dorește să exprime… Marcu 10,17-31

copii îngerași 0

Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii

După ce Isus a denunțat în templu cele mai înalte autorități pentru transformarea templului într-o peșteră de tâlhari, se dezlănțuie împotriva lui o ofensivă din partea întregului sinedriu, din partea marilor preoți, a cărturarilor și bătrânilor, plus a fariseilor, care au rămas uimiți de răspunsul său și au tăcut. Acum este rândul saduceilor… Luca 20,27-38

nuntă 0

Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii

Evangheliile nu au fost scrise pentru a fi citite de lume. De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor erau analfabeți. Evangheliile sunt opere literare, teologice, spirituale, foarte, foarte complexe, dense, bogate în înțelesuri și erau trimise unei comunități în care cititorul, adică teologul acelei comunități, nu se limita să le citească celorlalți, ci le interpreta… Ioan 2,1-11